Skicka denna sida med epost
Ange ditt namn:   Ange en mailadress:   Ev. projektnamn: Skicka
1 Brandklass:
E30 
E60 
E120  (Gäller endast vissa montage, se produktblad.)
EI30 
EI60
EI120

2 Produkt:
BSK120
RABR

2 Typ:
Cirkulärt
Rektangulärt

3 Funktion:
Enbart brandskydd
Reglerande och brandskydd
Konstanttryckhållning och brandskydd
VAV och brandskydd
Endast brandskydd
Reglerande och brandskydd
Konstanttryckhållning och brandskydd
Endast brandskydd
Reglerande och brandskydd
Konstanttryckhållning


4 Storlek:
Diameter:
Bredd
  Höjd:


BRANDSPJÄLL
Dimensio hjälper dig få fram rekommenderat brandspjäll genom att ange önskad brandklass, typ, funktion och storlek till vänster.


Gör dina val till vänster. Produkterna nedan är ett urval av Bevent-Rasch brandspjäll:


BSKC6
BSKC6
BSK6
BSK6
RABC
RABC
RABR
RABR
BSK120
BSK120
RABR-VAP
RABR-VAP